SaxWork Quartet je profesionální jihočeské saxofonové kvarteto pod vedením přední české saxofonistky Kateřiny Pavlíkové, která představuje klasické i moderní skladby ve svých originálních saxofonových úpravách.

Kateřina Pavlíková je od roku 1999 stálou členkou Bohemia Saxophone Quartet, se kterým se zúčastnila mnoha význačných mezinárodních hudebních festivalů (např. Pražské jaro, Struny podzimu, Concentus Moraviae, Hofkonzerte im Podewil Berlin, Sächsisch-Böhmisches Musik Festival, Festival of Nations v Tennessee, Kontrasty ve Lvově, Klangspuren v Innsbruku, Dresdener Saxophonemesse, 3ème stage d'interprétation et de virtuosite Saxiana v Paříži).

Kateřina Pavlíková spolupracuje s předními českými symfonickými a komorními tělesy. Jako sólistka vystoupila se Symfonickým dechovým orchestrem Hudby Hradní stráže a Policie České republiky, Pražskou komorní filharmonií, Filharmonií Brno, Jihočeskou komorní filharmonií, Komorní filharmonií Pardubice, Komorním orchestrem Berg, Lvovskou komorní filharmonií ad. Od roku 2011 působí jako pedagog hlavního oboru hra na saxofon na konzervatoři v Českých Budějovicích.

www.katerinapavlikova.cz

SaxWork Quartet is a professional South Bohemian saxophone quartet led by the eminent Czech saxophonist Kateřina Pavlíková. Saxwork Quartet’s repertoire constitutes of original classical and modern music arrangements made by Kateřina Pavlíková.

As a member of Bohemia Saxophone Quartet, has Kateřina Pavlíková since 1999 participated in many significant international music festivals, E.g. The Prague Spring, The Strings of Autumn, Concentus Moraviae, Hofkonzerte im Podewil Berlin, Saxon-Bohemian Music Festival, Festival of Nations in Tennessee, Contrasts in Lviv, Klangspuren in Innsbruck, Dresdener Saxophonemesse, 3ème stage d'interprétation et de virtuosite Saxiana in Paris. She has been teaching saxophone at the conservatory in České Budějovice since 2011.