SaxWork Quartet je profesionální jihočeské saxofonové kvarteto pod vedením přední české saxofonistky Kateřiny Pavlíkové. Soubor vznikl v roce 2013 a od té doby realizoval již několik desítek koncertů jak v České republice, tak v zahraničí (Německo, Rakousko, Itálie, Francie). Díky aranžérské činnosti Kateřiny Pavlíkové má soubor originální repertoár, který tvoří úpravy slavných klasických i moderních skladeb. Kvarteto tak vystupuje nejen v koncertních sálech, na divadelních scénách, v galeriích nebo kostelích ale i v jiných netradičních prostorách - například v továrně, ve mlýně, na vinici nebo na dálnici.
 
 
SaxWork Quartet is a professional South Bohemian saxophone quartet led by the eminent Czech saxophonist Kateřina Pavlíková. The ensemble originated in 2013 and since then it has performed many times both in the Czech Republic and abroad (Germany, Austria, Italy, France). SaxWork Quartet’s repertoire constitutes of original adaptations of famous classical and modern compositions which were raised thanks to the arranging activity of Kateřina Pavlíková. The Quartet performs not only in concert halls, theaters, galleries or churches, but also in other non-traditional places: they performed in a factory, a mill, a vineyard or on a motorway.