Současní členové souboru:
 
Magdalena Probstová
Absolutní vítězka 1. ročníku interpretační soutěže dechových nástrojů Pardubické dechy (2015) ve hře na saxofon, Laureátka interpretační soutěže Jeunesses musicales Janáčkovy filharmonie Ostrava (2016)
 
Anna Kurzová
Absolutní vítězka 41. ročníku soutěžní přehlídky konzervatoří a hudebních gymnázií ČR (2018) ve hře na saxofon, 1. cena a titul laureáta na 16. ročníku mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia (2018), 1. cena a mimořádná cena za provedení povinné skladby na 3. ročníku interpretační soutěže dechových nástrojů Pardubické dechy (2017)
 
Lucie Křenková
1. cena na 1. ročníku interpretační soutěže dechových nástrojů Pardubické dechy (2015)
 
Zdeňka Podroužková
2. cena na 41. ročníku soutěžní přehlídky konzervatoří a hudebních gymnázií ČR (2018), 1. cena v celostátním kole soutěže Základních uměleckých škol ve hře na dřevěné dechové nástroje (2018 a 2015)
 
Erika Pavlíková
1. cena na soutěži v sólové hře Litvínovské dřevohraní (2019), 1. cena v krajském kole soutěže Základních uměleckých škol v komorní hře (2019), Laureátka soutěže Mládí sólisté Jihočeské filharmonie (2017)
 
Kateřina Valíčková
1. cena na soutěži v komorní hře Litvínovské dřevohraní (2019, 2018 a 2017), 2. cena v celostátním kole soutěže Základních uměleckých škol v komorní hře (2019), 2. cena na soutěži v sólové hře Litvínovské dřevohraní (2019)
 
Karel Eliášek
2. cena na 3. ročníku interpretační soutěže dechových nástrojů Pardubické dechy (2017), 1. cena v celostátním kole soutěže Základních uměleckých škol ve hře na dřevěné dechové nástroje 
 
Kateřina Pavlíková
zakladatelka, aranžérka  a umělecká vedoucí