České tance

Antonín DVOŘÁK:                           Slovanské tance, op.46 / Slavonic Dances
                                                        č. 1 Presto (Furiant)
                                                        č. 4 Tempo di Minuetto (Sousedská)
                                                        č. 7 Allegro assai (Skočná)
 

Bedřich SMETANA:                         České tance / Czech Dances
                                                        Furiant. Presto
                                                        Slepička. Moderato
                                                        Skočná. Vivace

 

                            ----- přestávka -----

 

Bohuslav MARTINŮ:                      Borová – České tance / Czech Dances
                                                       1 Moderato
                                                       2 Allegro moderato
                                                       3 Allegro moderato
                                                       4 Moderato
                                                       5 Moderato
                                                       6 Moderato
                                                       7 Moderato
 

Leoš JANÁČEK:                                 Lašské tance / Lachian Dances
                                                            Pilky
                                                            Starodávný II
                                                            Čeladenský

 

 

všechny skladby jsou v úpravě Kateřiny Pavlíkové /
all compositions are arranged by Kateřina Pavlíková