Kateřina Pavlíková

sopránový saxofon / soprano saxophone

absolvovala hru na saxofon na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. V roce 2001 se stala vítězkou stipendijní soutěže Yamaha a CMI Melodia. Od roku 1999 je stálou členkou Bohemia Saxophone Quartet, se kterým se zúčastnila mnoha význačných mezinárodních hudebních festivalů. Spolupracuje s předními českými symfonickými a komorními tělesy. Jako sólistka vystoupila se Symfonickým dechovým orchestrem Hudby Hradní stráže a Policie České republiky, Pražskou komorní filharmonií, Filharmonií Brno, Jihočeskou komorní filharmonií, Komorní filharmonií Pardubice, Filharmonií Bohuslava Martinů, Komorním orchestrem Berg, Lvovskou komorní filharmonií ad. Od roku 2011 působí jako pedagog hlavního oboru hra na saxofon na konzervatoři v Českých Budějovicích a hru na saxofon vyučuje také na Základní umělecké škole ve Volarech.

www.katerinapavlikova.cz

She studied saxophone at Jaroslav Ježek Conservatory in Prague. In 2001, she won a scholarship at Yamaha and CMI Melodia competitions. She has been a member of the Bohemia Saxophone Quartet since 1999. As a member of this saxophone quartet she participated in many significant international music festivals. She also cooperates with many leading Czech symphonic and chamber ensembles. As a soloist she performed with Prague Philharmonia, Brno Philharmonic, South Czech Philharmonic, Chamber Philharmonic Orchestra Pardubice, Bohuslav Martinů Philharmonic Orchestra, Berg Orchestra, Lviv Philharmonic Orchestra and more. She teaches saxophone at the Conservatory in České Budějovice and Music School in Volary.

Magdaléna Malíková

altový saxofon / alto saxophone

absolvovala hru na saxofon na  Konzervatoři v Českých Budějovicích pod vedením Kateřiny Pavlíkové. V roce 2015 se stala absolutní vítězkou oboru hry na saxofon v národní soutěži Pardubické dechy. O rok později zvítězila v interpretační soutěži Jeunesses musicales v Ostravě a měla tak příležitost vystoupit jako sólistka s Janáčkovou filharmonií. Během studií vystoupila několikrát jako sólistka s Dechovou harmonií Konzervatoře České Budějovice. Pravidelně se účastní saxofonových kurzů a masterclassů předních světových saxofonistů. Hru na saxofon vyučuje v Základní umělecké škole ve Vimperku a ve Volarech.

------------------------------

She studied at the Conservatory in České Budějovice under the supervision of Kateřina Pavlíková. In 2015 she won the absolute winner prize in a national competition Pardubice Woodwind Competition. One year later, she won the Jeunesses musicales competition in Ostrava, and then she had the opportunity to perform as a soloist with the Janáček Philharmonic Ostrava. During her studies, she performed several times as a soloist with the Woodwind Orchestra of the České Budějovice Conservatory. She regularly participates in saxophone courses and masterclasses of the world’s leading saxophonists. She teaches saxophone at the Music School in Vimperk and Volary.

Magdaléna Křepelová

tenorový saxofon / tenor saxophone

absolvovala hru na saxofon na Konzervatoři v Českých Budějovicích pod vedením Kateřiny Pavlíkové. Během studia vystoupila jako sólistka s Dechovou harmonií Kozervatoře České Budějovice. Od roku 2015 je členkou kapely Good Times Big Band. Několikrát se zúčastnila Mezinárodních interpretačních kurzů v Ostravě ve hře na saxofon, kde měla možnost studovat u předních světových saxofonistů.

------------------------------

She studied at the Conservatory in České Budějovice under the supervision of Kateřina Pavlíková. During her studies, she performed as a soloist with the Woodwind Orchestra of the České Budějovice Conservatory. She has been a member of Good Times Big Band since 2015. She attended many times the Saxophone Master Classes in Ostrava where she studied under the leading of the eminent world’s saxophonists.

Stanislav Tischler

barytonový saxofon / baritone saxophone

absolvoval hru na saxofon na Konzervatoři v Českých Budějovicích pod vedením Kateřiny Pavlíkové. Během studia vystoupil jako sólista s Dechovou harmonií Kozervatoře České Budějovice. Od roku 2014 je stálým členem kapely Metroklub Big Band. Příležitostně vystupuje také s orchestrem Jihočeského divadla. Několikrát se zúčastnil Mezinárodních interpretačních kurzů v Ostravě ve hře na saxofon, kde měl možnost studovat u předních světových saxofonistů. Hru na saxofon vyučuje na Základní umělecké škole v Českých Budějovicích.

------------------------------

He studied at the Conservatory in České Budějovice under the supervision of Kateřina Pavlíková. During his studies, he performed as a soloist with the Woodwind Orchestra of the České Budějovice Conservatory. He has been a member of Metroklub Big Band since 2014 and he also performs with the Orchestra of the South Bohemian Theatre occasionally. He attended many times the Saxophone Master Classes in Ostrava where he studied under the supervision of the eminent world’s saxophonists. He teaches saxophone at the Music School in České Budějovice.